Category Archives: Pro Kennex

TỔNG KẾT NĂM 2020 THƯƠNG HIỆU PROKENNEX

Nhìn lại năm 2020 này, ProKennex – CabaSports chưa làm được gì nhiều so với kế hoạch bởi dịch bệnh và một số lý do không mong muốn khác. Tuy nhiên cũng đạt được một số thành tựu nho nhỏ và đóng góp được cho phong trào cầu lông phát triển hơn nhiều. 1. TÀI […]