VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là ProKennex Việt Nam, một thương hiệu do công ty TNHH Thể Thao QM, tên tiếng Anh: QM Sports Co., Ltd độc quyền phân phối.
– Tầm nhìn: Trở thành công ty thương mại thể thao trong top 10 Việt Nam
– Sứ mệnh: Giúp người Việt Nam có thể lực khỏe mạnh hơn và tầm vóc cao lớn hơn bằng cách gầy dựng phong trào thể thao, gia tăng số lượng người chơi các môn thể thao với những sản phẩm chất lượng ở mức giá hợp lý.
– Triết lý kinh doanh: Chỉ khi bạn giúp khách hàng nhận được lợi ích khi giải quyết những vấn đề của họ, lúc đó bạn mới kinh doanh thành công.
– Giá trị cốt lõi:
          C    –         Care          –    CHĂM SÓC
          R    –       Respect       –    TÔN TRỌNG
          U    –  Understanding  –   THẤU HIỂU
          S    –        Satisfied      –    HÀI LÒNG
          H    –        Honestly      –    CHÂN THÀNH
Giá trị “CRUSH” của công ty được đo lường bằng sự “YÊU QUÝ” và sự “TIN TƯỞNG” của Quý khách hàng.
Uy tín là tài sản quan trọng nhất của Công ty. Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng nhất của nhân viên.

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

NHỮNG CON SỐ CỦA CHÚNG TÔI

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG

40,000+

TỔNG DÂY CƯỚC CẦU LÔNG ĐÃ BÁN

30,000+

TỔNG SỐ VỢT CẦU LÔNG ĐÃ BÁN

15,000+

TỔNG SỐ ĐẠI LÝ ĐANG HỢP TÁC

55+

TỔNG SỐ GIẢI ĐẤU ĐÃ TÀI TRỢ

62+